מכונות צילום צבעוניות

טכנואל מציגה ליין רחב של מכונות צילום משרדיות.

מבית זירוקס וקוניקה מינולטה.

אם כמכונות צילום להשכרה כולל הסכם שירות מלא וטכנאי עד בית העסק.

בנוסף, ניתן לרכוש את מכונות הצילום ובנוסף לרכוש הסכם שירות.

טכנאי מכונות צילום של טכנואל פרוסים בכל רחבי הארץ.