הגדרה סריקה לדואר אלקטרוני מהמדפסת המשולבת

1. פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה
2. בחר בלשונית Settings
3. בהגדרות ברירת מחדל, סמן E-mail/FTP Settings
4. סמן E-mail Settings
5. סמן Setup E-mail Server
6. בשורה : Primary SMTP Gateway הכנס את כתובת ה SMTP
7. בשורה: Reply Address הכנס כתובת דואר אלקטרוני למכונת צילום (כאשר התקבלו סריקות זו תהיה כתובת השולח)
כגון: scan@yourcompeny.co.il (כתובת הדומיין החברה)
8. אשר ב submit
9. כעת ניתן לסרוק לכתובת דואר אלקטרוני

לרכישת מדפסת משולבת לקסמארק צור קשר עם נציג מכירות

טכנואל נמצאת עבודכם לספק שירות ותמיכה למדפסות משולבות לקסמארק 1599-55-65-75