העברת פקסים נכנסים למחשב Email או תיקיית FTP

מדפסת משולבת לקסמארק מאפשרת שליחה אוטומטית של הפקסים הנכנסים לכתובת EMAIL
או לתיקייה במחשב לשם חסכון בעלויות, סדר בארגון והדפסה ירוקה.

הגדרה מהמחשב:פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
הגדרה מפאנל מכונת הצילום: בדף הבית בחר [מפתח]
בחר Settings
בגישה מהמחשב סמן Fax Settings (מפאנל מכונת הצילום עבור ישירות לשלב הבא)
סמן Analog Fax Setup
בתחתית המסך סמן : Fax Receive Settings
בשורה : Fax Forwarding סמן Print And Forward להעברת הפקס והדפסה במדפסת משולבת או רק Forward להעברת הפקס למחשב
בשורה Forward to סמן email או ftp
בשורה Forward to Shortcut הקלד את מספר קיצור הדרך שבו שמורה הכתובת (ללא # )
כתובת הקיצור דרך צריכה להיות 1-9999 . לא ניתן להגדיר 0
סמן submit לשמירת הנתונים

כעת הפקסים הנכנסים ממדפסת משולבת לקסמארק יעברו ישירות למחשב