בדיקת מונה מדפסת לקסמארק

במדפסת משולבת בחר ב"דף הבית"
סמן [מפתח] ואז [Report]
סמן [Device Statistics] מכונת הצילום תדפיס דו"ח מונים
אנא שלח את הדו"ח לטכנואל

בדיקת המונה למדפסת משולבת לקסמארק דרך דפדפן האינטרנט:
בשורת הכתובות של דפדפן האינטרנט הקלד את כתובת ה IP של מכונת הצילום
בחר [Report] ואז [Device Information]
המונה נמצא בשורה הראשונה Page Counter .
את  המידע ניתן להזין בטופס קריאה מונים באתר