חסכון בחשמל במדפסות לייזר משולבות לקסמארק

 

הגדרת חיסכון בצריכת חשמל במכונת צילום למשרד
 
1. בדף הבית של מדפסת לייזר משולבת בחר [מפתח] 
2. בחר [Setting] במכונת צילום
3. בחר [General Settings]
4. גע בחץ למטה עד שמוצג הפריט Timeouts 
בחר [Timeouts] 
5. גע בחץ שמאלה או בחץ ימינה לצד Power Saver Mode 
כדי לקצר או להאריך את משך הזמן שהמדפסת ממתינה לפני מעבר למצב חיסכון בצריכת חשמל.1-240
6. לשמירה בחר [Submit]
 
להשכרה או רכישת מכונות צילום למשרד בתנאים משתלמים
וקבלת שישות טכנאי מכונות צילום בכל הארץ חייגו 1599-55-65-75