דוח מרוכז לפקסים אחרונים

דוח מסכם לפקס במדפסות משולבות לקסמארק

דוח מרכז לפקסים אחרונים

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע    
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2.    בחר Report
3.    בחר Fax Job Log

באמצעות מסך המגע    
1.    ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה Ready
2.    במסך הבית, גע ב [מפתח]
3.    בחר Reports    
4.    בחר Fax Job Log    
5.    הדף יודפס    

לתמיכה נוספת במדפסות לקסמארק חייג 1599-55-65-75