הגדרת סריקה לדואר אלקטרוני

פתיחת האופציה וביצוע הגדרות לשם סריקה ל email במדפסת משולבת לקסמארק

1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
2.    בחר Settings
3.    תחת האפשרות הגדרות ברירת מחדל, בחר E-mail/FTP Settings
4.    בחר E-mail Settings
5.    בחר Setup E-mail Server
6.    בשורה : Primary SMTP Gateway הכנס את כתובת ה SMTP
7.    בשורה: Reply Address הכנס כתובת למדפסת משולבת לקסמארק (ממנה התקבלו הסריקות) 
כגון: scan@maatak.co.il (כתובת בדומיין החברה)
8.    אשר ב submit
9.    כעת ניתן לסרוק לכתובת email

לתמיכה נוספת במדפסות לקסמארק חייגו 1599-55-65-75
טכנואל נמצאת כאן עבורכם לשירות ותמיכה