הדפסת דף איכות לבדיקה

הדפסת דפי בדיקת איכות ההדפסה במדפסות משולבות לקסמארק

1.    כבה את המדפסת לקסמארק   
2.    לחץ על [2] ועל [6] בעת הפעלת המדפסת    
3.    בעת הצגת המסך עם סרגל ההתקדמות, שחרר את הלחצנים.    
המדפסת מבצעת בדיקה עצמית עם הפעלתה, ולאחר מכן מופיע תפריט הגדרות תצורה.    
4.    גע בחץ למטה עד שמוצג הפריט Print Quality Pages    
5.    גע ב- Print Quality Pages דפי בדיקת איכות ההדפסה מודפסים.    
6.    גע באפשרות Back    
7.    גע באפשרות Exit Configuration    

טכנואל מספקת תמיכה ושירות למדפסות משולבות לקסמארק
נשמח לראותך בין לקוחותינו 1599-55-65-75