חיסכון בחשמל במדפסות משולבות לקסמארק'

הגדרת חיסכון בצריכת חשמל
הגדירו לאחר כמה דקות תעבור מדפסת משולבת למשרד לקסמארק לחסכון בחשמל

1.    בדף הבית בחר [מפתח]    
2.    בחר [Setting] 
3.    בחר [General Settings]
4.    גע בחץ למטה עד שמוצג הפריט Timeouts    
בחר [Timeouts] 
5.    גע בחץ שמאלה או בחץ ימינה לצד Power Saver Mode 
כדי לקצר או להאריך את משך הזמן שהמדפסת ממתינה לפני מעבר למצב חיסכון בצריכת חשמל.1-240
6.     לשמירה בחר [Submit] 

דאג להגדיר אופציה זו בהתאם לצרכים. 
אם יש שימוש תדיר במדפסת מומלץ להאריך את זמן ההמתנה.

לתמיכה נוספת ושירות 1599-55-65-75