תמיכה:מגוון שאלות ותשובות לשימוש במכונת צילום Bizhub 283 363

הוספת כתובת Email לסריקה – ממכונת הצילום

הוספת כתובת Email לסריקה במספר לחיצות דרך צג המשתמש במכונת הצילום. להמשך קריאה...

שמירת פרטי חברה - לוגו לפקס במכונת צילום

כאשר מצורפת למכונת צילום יחידת פקס מומלץ להזין את פרטי החברה על מנת שיופיעו בכל פקס יוצא אצל הנמען. להמשך קריאה...

העברה אוטומטית של הפקסים ממכונת הצילום למחשב או ל EMAIL

במכונת צילום משולבת קיימת אפשרות סריקה וניתן להוסיף פקס חזק ומתקדם במיוחד
לאחר ביצוע הגדרות סריקה ניתן להגדיר כך שכל הפקסים יגיעו ישירות לכתובת או מספר
כתובות דואר אלקטרוני או לתיקיות המוגדרות המחשב או בשרת.
באופן זה גם חוסכים בנייר וגם מבוצע גיבוי אוטומטי לפקסים. להמשך קריאה...

ביטול צלילי התראות

מכונת הצילום מצפצפת ומתריאה בסיום כל פעולה, בחזרה למצב ברירות מחדל
ועוד. ניתן לבטל או להנמיך צלילים אולו. להמשך קריאה ...

הגדרת מעבר אוטומטי בין מגירות

כאשר יגמר נייר במגירה מכונת הצילום תעבור ישר למגירה נוספת המכילה אותו גודל וסוג נייר.
 

הגדרת גודל וסוג נייר קבוע במגירה צדדית

מעבר אוטומטי לעבודה הבאה המכונת צילום

המידה ואין נייר מתאים לביצוע העבודה הנוכחית מכונות הצילום תעבור אוטומטית לעבודה הבאה 

איפוס מסך מכונת הצילום

הגדרת זמן לכניסה למצב חסכון בחשמל

קיצורים במסך ראשי לפונקציות מתקדמות

ניתן להוסיף בצג הראשי של מכונת הצילום קיצורים ל-2 פונקיות מתקדמות כגון: צילום ספר או מחיקת שוליים

 

קיצורים במסך ראשי לפונקציות שכיכות-בסיסיות

כאשר משתמשים לעיתים קרובות באופציה דו צדדי או זום אוטומטי במכונת צילום ניתן להעביר את 
כפתורי הפונקציות הללו למסך הראשי 
 

שינוי ברירות מחדל

ברירת מחדל לצילום בשחור לבן במכונת צילום
ברירת מחדל לצילום ממגירה קבועה במכונת צילום
שינוי כהות באופן קבוע
מיון שתי וערב קבוע במכונות צילום

 

שמירת תוכנית לביצוע קבוע בזכרון מכונת הצילום

כאשר יש צורך בהפקה קבועה של עבודות במכונת צילום אשר דורשות בחירות
מרובות של פונקציות. ניתן לשמור פעולה זו כתוכנית לפעם הבאה
 

שימוש בקודים במכונת צילום

פתיחת אופציה לשימוש בקודים והזנת קודים

כניסה חופשית לפקס, סריקה ותיבה בשימוש בקודים

 

הקלדת קודים למשתמשים - סיסמאות לעובדים

ביטול מסך LOGOUT לאחר צילום עם ססמה

הדפסה אוטומטית עם ססמה - שמירת הססמה בדרייבר

 

תמיכה בפקס - מכונת צילום משולבת

 

דו"ח קבוע לאישור אחרי כל פקס

הסבר קצר להגדרת דו"ח קבוע אבל גם, ביטול הדו"ח או הגדרת המכונת צילום
להדפיס את הדו"ח רק כאשר הפקס לא מגיע ליעדו (מומלץ) . להמשך קריאה...

 

עדכון תאריך ושעה

במעבר בין שעון חורף וקיף ולהפך יש צורך בעדכון מכונת הצילום
בתאריך והשעה. בעיקר לצורכי הופעת השעה בפקסים נכנסים ויוצאים. להמשך קריאה...

 

הגדרת מגירה קבועה לפקסים נכנסים

כאשר מותקנת יחידת פקס ויש צורך בהדפסת הפקסים על נייר בצבע שונה
ניתן להזינו באחת המגירות ולהפוך מגירה זו ליעודית לפקס. להמשך קריאה ...

אישור קבוע לפקס כל -100 פקסים

דו"ח הגדרות פקס במדפסת לייזר משולבת

דו"ח מספרי פקסים השמורים בזיכרון

מספר נסיונות לחיוג חוזר בפקס