תמיכה Bizhub 950

העתק ניסיון Proof Copy

בביצוע עבודות מורכבות יש צורך לעיתים בשילוב מספר פונקציות. לפני שתדפיס את כל העותקים ,
ניתן להדפיס עותק אחד לניסיון. להמשך קריאה...

כרטיסיה Machine מהבהב בכתום

כאשר קיימת בעיה במכונת צילום והיא נעצרת באמצע עבודה או כאשר מופיעה הודעת שגיאה
ניתן לעבור למסך וללמוד מהי ההודעה . לעיתים התיקון פשוט מאוד. לחץ להגדרות במכונת צילום...

מעבר אוטומטי בין מגירות בהדפסה

אל אף שמכונת הצילום מצוידת המגירות עם קיבולת גבוהה מומלץ להגדיר מעבר אוטומטי בין המגירות.
כך, שיגמר נייר ממגירה מסוימת המכונה לא תפסיק לעבוד להמשך קריאה...

ביטול מעבר אוטומטי ל auto zoom בצילום ממזין המקורות

כברירת מחדל מכונת הצילום מחשב זום אוטומטי. אם ברצונך הדפסה תואמת לחלוטין
בגודל מומלץ לבטל אופציה זו. להגדרות במכונת צילום...

שינוי ברירות מחדל לצילום

ניתן להתאים את הפאנל הראשי של מסך הצילום לפי הצרכים שלך.
כגון צילום קבוע ממגירה מסוימת. ועוד להמשך קריאה...

שמירת תוכנית צילום

למכונת צילום 950 שלל אפשרויות . המכונה מיועדת לצילום בעומסים גבוהים ולביצוע פעולות מורכבות.
ניתן לשמור ביצע פעולות מורכבות כתוכנית . כך שבעבודה הבאה כל השליך יהיה להקליד הוא כפתור אחד.
להמשך קריאה...

קיצור דרך לתוכנית שיופיע בחלק התחתון של מסך הצילום

לאחר ששמרת תוכניות לצילום ניתן לשמור כקיצור דרך תוכניות פופולאריות במסך הראשי של מכונת הצילום
לביצוע הגדרות במכונת צילום...