אישור חד פעמי לאחר שליחת פקס

בדף הבית של פאנל מכונת הצילום בחר פקס
חייג לנמען
סמן [Option]
סמן באופציה [Advances Option]
סמן [Transmission Log]
סמן [Print Log] ואז [Done]
לחץ {התחל} או בחר [Fax it] לשליחה.

לתמיכה נוספת במדפסות לקסמארק