עריכת מסך "דף הבית" : קבע אלו אופציות יופיעו במסך הראשי

אחת מהיתרונות הגדולים של מדפסות משולבות לקסמארק הינה
האפשרות להתאים את המסכים לצרכים של המשרד.

דרך דפדפן האינטרנט:

בשורת הכתובות של דפדפן האינטרנט הקלד את כתובת ה IP של מכונת הצילום
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
באמצעות המדפסת המשולבת: בדף הבית סמן [מפתח]
במחשב בלבד: סמן Settings
סמן General Settings
סמן Home Screen Customization
בחר את בפונקציות שרלוונטיות אליך ושמור ב  submit


טכנואל מספקת שירות מלא ותמיכה למדפסות משולבות לקסמארק
כחלק מתהליך רכישה או שכירות מכונת צילום למשרד.
לשאלות 1599-55-65-75