תמיכה למדפסות משולבות לקסמארק

בדיקת מונה במדפסת המשולבת

לצורך תהליך החיוב אנו מבקשים מימכם מדי חודש לבדוק את מונה מכונת הצילום.
במונה נתונים על כמות הפלט שבוצעה במדפסת משולבת. להמשך קריאה...

ת
מיכה פקס במדפסות משולבות לקסמארק

שמירת פרטי חברה בפקס - טלפון ושם

שליחת פקס מהמחשב  במדפסת משולבת לקסמארק

אישור חד פעמי לאחר שליחת פקס

הגדרה או ביטול אישור קבוע אחרי כל פקס נשלח

הדפסת דו"ח מרוכז ל-50 פקסים אחרונים במדפסת לקסמארק

בניית ספר טלפונים לפקס: שמירת חיוג מהיר

חסימת פקסים ממספרים לא רלוונטיים - פרסומות ודואר זבל

עדכון תאריך ושעה בפקס

העברת פקסים נכנסים מהמדפסת לייזר למחשב Email או תיקיית FTP

עריכת מסך "דף הבית" : קבע אלו אופציות יופיעו במסך הראשי

תמיכה: סורק במדפסות לקסמארק

בסריקה ממכונת צילום משרדית הקובץ גדול מדי

הגדרות סריקה לדואר אלקטרוני ברשת - הגדרות בקבלת המדפסת

הגדרות ברירת מחדל לסריקה לדואר אלקטרוני

הגדרה סריקה לדואר אלקטרוני מהמדפסת המשולבת

 

שמירת כתובות דואר אלקטרוני בזיכרון המדפסת

הדפסה רשימת דואר אלקטרוני השמורים במדפסת לייזר משולבת


הגדרות כלליות

הגדרת חסכון בחשמל במכונות צילום לקסמארק

שימוש בהדפסה מאובטחת לחסכון, הדפסות סודיות וסדר במשרד

לא מזהה יציאת DiskOnKey לשליפת הדפסות מדיסק נייד    
פתיחת אופציה לסריקה לכונן הבזק DOK


הדפסת דף איכות - בדיקת איכות הדפסה וטונר

הגדרת חסכון בחשמל של מדפסות משולבות לייזר

כ
יוון בהירות הפאנל כאשר התצוגה לא ברורה