תמיכה למכונת צילום xerox 7120

ביצוע הוראה למכונת הצילום לשימוש על ידי קודים למשתמש

על מנת להתחיל לעבוד במכונת הצילום בסיסמאות, ראשית יש לנעול את מכונת הצילום המשרדית
לשימוש חופשי ולתת הוראה למכונת הצילום לעבוד רק לאחר הקשת קוד משתמש.
 

הוספת קוד משתמש חדש למכונת צילום Xerox 7120

בדגם זה ניתן להוסיף עד 500 משתמשים. לכל משתמש ניתן ליצור קוד אישי.
בעזרת קוד זה ניתן לעקוב אחר כמות הצילומים שנעשו במכונת צילום הן בצבע
והן בשחור לבן וכן להגביל שימוש לצילום ואף להדפסה בצבע.
 

מחיקת קוד משתמש לביצוע פעולות במכונת צילום

 
כאשר עובד עוזב או אין לו יותר הרשאות לביצוע צילומים במכונת צילום,
ניתן למחוק את קוד המשתמש שלו. לחץ להוראות כיצד לבטל הרשאות למשתמש...
 

הוספת כמות צילומים במכונת צילום לקוד משתמש

 
בדגם זה ניתן להגביל קוד משתמש בכמות הצילומים.
הן בצבע והן בשחור לבן. פעולה זו נעשית במוסדות כגון בתי ספר או כאשר יש צורך בהגבלת כמות
הצילומים הצבעוניים במשרדים. להוספת כמות צילומים, לחץ כאן...
 

הדפסת דו"ח שימוש בקודי משתמש 

 
ניתן להדפיס דו"ח המפרט את כמות הצילומים ואף ההדפסות של כל משתמש, לחץ להוראות...
 

הוראת ביטול למכונת צילום צבעונית לשימוש בקודים