הדפסת רשימת EMAIL השמורים במכונת צילום

 

דוח רשימת קיצורים של כתובות ה EMAIL השמורות במכונת צילום למשרד
 
באמצעות תוכנת השליטה בדפדפן האינטרנט
1. פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2. בחר Report
3. בחר E-mail Shortcuts
 
ניתן להדפיס את הדוח גם מפאנל מכונת הצילום למשרד
1. ודא שהמדפסת לייזר המשולבת מופעלת ושמוצגת ההודעה Ready
2. במסך הבית של המדפסת המשרדית, גע ב [מפתח]
3. בחר Reports
4. בחר E-mail Shortcuts
5. הדף יודפס
 
למידע נוסף 1599-55-65-75