​שמירת מספר פקס בחיוג מהיר במדפסת לקסמארק

בניית ספר טלפונים בפקס במדפסת משולבת לקסמארק

דרך פאנל המכונה: 
שמירת מספר בספר טלפונים    
1.    במסך הבית, בחר באפשרות [FAX]
2.    הקלד את מספר הפקס של הנמען (הוסף 9 במקרה הצורך)
3.    בחר [Save as Shortcut]
4.    הקלד שם ייחודי ובחר [Enter]
5.    לסיום אשר ב [OK]

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המדפסת לקסמארק 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2.    בחר Settings
3.    בחר Manage Shortcuts
4.    בחר Fax Shortcut Setup
5.    בשורת Name : הקלד שם ייחודי לנמען
6.    בשורת Numbers : הזן את מספר הפקס של הנמען (הוסף 9 למרכזיה במקרה הצורך)
7.    בשורת Shortcut : הקלד מספר לגישה מהירה
8.    בחר Add לשמירה

לתמיכה נוספת למדפסות משולבות לקסמארק לחץ