חסימת דואר זבל

חסימת פקס זבל במדפסות לקסמארק
מומלץ לחסום מספרי פקס קבועים אשר שולחים פקסים לא נחוצים לארגון

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע    
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2.    בחר Settings
3.    בחר Fax Settings
4.    בחר Analog Fax Setup
5.    בחר Block No Name Fax
6.    אפשרות זו חוסמת את כל הפקסים הנכנסים שמזהה המתקשר שלהם הוא פרטי או שאין עבורם שם תחנת פקס
7.    לחסימת מספרי פקס ספציפיים, הקלד את המספרים בקוביית : Banned Fax List
8.    בחר submit לשמירה

באמצעות צג מגע של המדפסת לקסמארק
בחר [מפתח] בדף הבית 
והמשך מסעיף 2

דרך נוספת לחסוך בנייר פקס ולמיין פקסים היא בעזרת
העברת פקסים ישירות למחשב או לדואר אלקטרוני

מעוניין בשירות טכנואל? חייג 1599-55-65-75