כיוון בהירות פאנל התצוגה במדפסות לקסמארק

כוונון בהירות הצג
אם אתה מתקשה לקרוא את הטקסט על הפאנל המדפסת המשולבת, תוכל לכוונן את בהירות צג

1.    בדף הבית של מכונת הצילום בחר [מפתח]    
2.    בחר [Setting] 
3.    בחר [General Settings]
4.    בחר [Screen Brightness] 
5.    גע בחצים כדי להגביר או להחליש את הבהירות
6.     לשמירה בחר [Submit] 

רלוונטי בעיקר למדפסות לקסמארק 652 654

לתמיכה נוספת במכונות צילום ומדפסות משולבות חייג 1599-55-65-75