שמירת כתובות דואר אלקטרוני בספר כתובות

יצירת קיצור לדואר אלקטרוני בפאנל מדפסת משולבת לקסמארק

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע    
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)    
2.    בחר Settings
3.    בחר Manage Shortcuts
4.    בחר E-mail Shortcut Setup
5.    בשורת Name : הקלד שם ייחודי לנמען
6.    בשורת Address : הזן את כתובת הדואר האלקטרוני
7.    בחר בהגדרות הסריקה (לקבלת קבצים קטנים –מסמכים-בחר : PDF , TEXT , Gray , 200 dpi )
8.    בשורת Shortcut : הקלד מספר לגישה מהירה
9.    בחר Add לשמירה

באמצעות מסך המגע של המדפסת המשולבת לקסמארק
1.    במסך הבית, גע באפשרות [E-mail]
2.    הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען בפאנל המדפסת
3.    בחר [Save as Shortcut]
4.    הקלד שם ייחודי ובחר [Enter]
5.    ודא ששם קיצור הדרך והמספר נכונים ואשר ב [OK]


להגדרת סריקה לדואר אלקטרוני לחץ

לתמיכה נוספת במדפסות לקסמארק לחץ

האם גם המשרד שלך מקבלים תמיכה שוירות של טכנואל?
רוצים שירות ברמה הגבוה בארץ? חייגו 1599-55-65-75