עדכון תאריך ושעה

עדכון תאריך ושעה במדפסת לייזר משולבת
חשוב במעבר לשעון קיץ או חורף

1.    בדף הבית של המדפסת המשולבת בחר [מפתח]    
2.    בחר [Security] 
3.    בחר [Set Date and Time]
4.    בחר חץ ליד [Manually Set Date & Time] (שורה שנייה)
5.    הזן את המידע הרלוונטי 
6.    לשמירה בחר [Submit] 

המידע רלוונטי למדפסות LeXmark 652 654 MFC

אז מתאים למדפסות לקסמארק משולבות שונות