שאלות נפוצות למכונת צילום xerox 128

בחירת האופציות שיופיעו במסך הראשי של מכונת הצילום

חיסכון בחשמל - הגדר תוך כמה זמן תתבצע כניסה למצב חסכון בחשמל

ביטול הודעת הגדרת גודל נייר בכל סגירה של מגירת נייר במכונת צילום 

הגדרות ותמיכה לפקס

הגדרה להדפסת דוח אישור אחרי כל פקס נשלח ממכונת צילום xerox 128

כיצד שומרים לוגו בפקס יוצא במדפסת משולבת פקס זירוקס 128?

כיצד מעדכנים תאריך ושעה במכונת צילום משולבת ?

כיצד לשלוח פקס כאשר המקור הוא דו-צדדי? 

1. בחר FAX
2. הנח את המקורות במזין המקורות
3. בחר במסך הבסיסי  2Sided Originals
4. חייג את המספך
5. לשליחה לחץ START

כיצד מבטלים צפצופים ורעשי קו במכשיר? 

1. לחץ על כפתור מפתח
2. לחץ סיסמה : 11111 ואשר ב Login
3. בחר [System Settings] פעמיים
4. בחר Audio Tones
5. בחר שורה , בחר [Change Settings] שנה את עוצמת הצליל ושמור ע"י בחירת SAVE
6. ליציאה בחר [Close] ובחר [Exit]

כיצד שומרים מספר בספר טלפונים ? 

שמירת מספרים בספר טלפונים
1. לחץ על כפתור [כל השירותים] (הכפתור הכסוף)
2. גלגל את המסך מטה ובחר ב [תפריט הגדרות]
3. בחר [ספר כתובות]
4. סמן שורה לפי מספר התא המופיע "לא בשימוש" (סימון ע"י נגיעה)
5. בחר [צור/מחק]
6. סמן [סוג הכתובת] בחר [שנה הגדרות] ובחר סוג הכתובת הנחוצה (פקס/mail)
7. הכנס את הנתונים הדרושים

 סמן [סוג כתובת] ◄בחר [שנה הגדרות] ◄ בחר [פקס] ◄בחר [שמירה]
 סמן שורת [מספר פקס] ◄ בחר [שנה הגדרות] ◄בעזרת מקשי הספרות הכנס את המספר הרצוי ◄בחר [שמירה]
 סמן שורן [שם נמען] ◄בחר [שנה הגדרות} ◄הכנס את שם הנמען, העזר במקלדת המגע ◄שחר [שמירה]
 סמן שורת [אינדקס] ◄בחר [שנה הגדרות] ◄הקלד את האת הראשונה של השם לשם מיון בספר כתובות ◄בחר [שמירה]
 בחר שוב [שמירה] חזרת לרשימת התאים.
 בחר את התא הבא וחזור על הפעולות

כיצד שומרים קבוצה בספר טלפונים ?
 
שמירת קבוצה
1. ראשית יש לשמור כל נמען בתא נפרד בספר כתובות. רשום מראש
את מספרי התאים בהם שמורים הנמענים שאותם הנך רוצה לשמור כקבוצה.
2. לחץ על כפתור [כל השירותים] (הכפתור הכסוף)
3. גלגל את המסך מטה ובחר ב [תפריט הגדרות]
4. בחר [שליחה לקבוצה]
5. ע"י נגיעה סמן שורה המוגדת [לא בשימוש]
6. בחר [צור/מחק]
7. ע"י מקשי הספרות הכנס את מספר התא בו שמור הנמען
8. בחר [הוסף]
9. חזור על פעולות 7-8 מספר פעמים הדרוש
10. לסיום בחר [שמורה]
11. צא מהמסך

כיצד שולחים את אותו מסמך למספר נמענים בפעולה אחת? 

שליחת פקס למספר נמענים
1. לחץ על הכפתור הכסוף ובחר אופציית פקס
2. הנח את הפקס במזין המקורות את על הזכוכית
3. הכנס את המספר הראשון ע"י הקלדה או מספר טלפונים
4. בחר [הנמען הבא] (נמצא בצד ימין של המסך)
5. הכנס את המספר הבא
6. חזור על פעולות 4-5 מספר פעמים דרוש
7. לשליחה לחץ START (הכפתור הירוק)

כיצד מוסיפים כתובת דואר אלקטרוני לסריקה?

1. לחץ על כפתור [כל השירותים] (הכפתור הכסוף)
2. גלגל את המסך מטה ובחר ב [תפריט הגדרות]
3. בחר [ספר כתובות]
4. סמן שורה לפי מספר התא המופיע "לא בשימוש" (סימון ע"י נגיעה)
5. בחר [צור/מחק]
6. סמן [סוג הכתובת] בחר [שנה הגדרות] ובחר סוג הכתובת הנחוצה (mail)
7. הכנס את כתובת הדואר

לקבלת שירות טכנאי למכונת צילום חייגו 1599-55-65-75

כיצד מדפיסים דו"ח "רשימת המספרים השמורים בספר טלפונים"? 

דו"ח מספרים השמורים בספר טלפונים
1. לחץ על הכפתור הכחול הראשון מלמטה
2. בחר בכרטיסיה [מונה חיוב/דוח הדפסה]
3. בחר [הדפס דוח/רשימה]
4. בחר [הגדרות מצב פקס]
5. בחר [פנקס כתובות]
6. בחר את התאים הרצויים או [בחר הכל]
7. לחץ 'התחל' להדפסת הדוח

בעיה: כל פעם שהמקור אינו A4, המכונה מבקשת לבחור מגירה,
או, קיבוע המכונה על מגירה מסויימת
 

ניתן לקבע את המכונה על מגירה מסוימת שיש בה A4, יש לקחת בשבון
שכאשר נגמר נייר המגירה מסוימת המכונה לא תעבור באופן אוטומטי
למגירה אחרת
על מנת לבחור מגירה לברירת מחדל:
לחץ על מפתח
הקש 11111 ואישור
בחר [System Settings]/ [בחירות משתמש] פעמיים
בחר [Copy mode setting] /[אפשרויות צילום]
בחר [Copy Defaults]
במסך זה ניתן לשנות את כל הברירות מחדל המופיעות על הצג בחירות משתמש לצילום.
בחר באפשרות הראשונה [Paper Supply]
בחר [Change Settings]. לשינוי ובחר את המגירה הרצויה
בחר [Save]/[שמור]
בחר [Close] /[סגור] 3 פעמים
ובחר [Exit]. /[יציאה]

שינוי פורמט סריקה לPDF בדגם xerox 128 

לחץ על כפתור מפתח
לחץ סיסמה 11111 ובחר [אישור]
בחר [הגדרות מערכת] פעמיים
בחר [הגדרות מצב סריקה]
בחר [ברירת מחדל לסריקה]
סמן את השורה השניה [תבנית קובץ]
בחר [שנה הגדרות]
בחר את הפורמט הרצוי [PDF]
בחר [שמור] לשמירה
בחר [יציאה]
צא מתוכנת השירות

תקלה: בסריקה לדואר אלקטרוני הקובץ מתפצל , ומגיע כמספר קבצים,
או, כיצד לשנות את גודל המייל לסריקה
 

לחץ על כפתור מפתח
הכנס סיסמה [11111] ובחר [אישור]
בחר [הגדרות מערכת] / [system setting] פעמיים
בחר [הגדרות דוא"ל]/ [e mail setting]
בחר [הגדרות אחרות]
בחר [גודל מירבי של הודעה] / [max Email size]
בחר [שנה גודל]/ [cheang size]
ע"י החצים בחר את הגודל הרצוי (מומלץ להתיעץ עם איש המחשוב בחברה)
בחר [שמור]
צא מתוכנת השירות
או
פתח את חלון הדפדפן (אינטרנט)
בשורת הכתובות הכנס את כתובת ה IP של המכונה (פנה לאיש הרשת)
נפתחת תוכנת השליטה על המכונה
בחר בכרטיסייה Properties
בתפריט בצד שמאל בחר Protocol Settings
בקוביה Maximum E-mail Size שנה לגודל הדרוש
בחר Apply לשמירת השינויים

כיצד מקבלים אישור לאחר שליחת פקס?

לחץ על מפתח
הקש 11111 ואישור
בחר [System Settings] פעמיים
בחר [Common Settings]
בחר [Report]
בחר [Transmission Report Undelivered]
בחר Change Settings
בחר ON/OFF
אשר ב ENTER

לקבלת שירות טכנאי למכונת צילום חייגו 1599-55-65-75

הוספה / שינוי כתובת ה IP במכונה וה SUBNET לשם חיבור לרשת 

לקבלת שירות טכנאי למכונת צילום חייגו 1599-55-65-75

שימוש בקודים - סיסמאות במכונת צילום 

(לחץ למעבר לתשובה)

שימוש בקודים: כיצד מוסיפים קוד וכיצד פותחים אפשרות לשימוש בפונקציה זו? 

לחץ כאן להורדת קובץ הגדרות
כאשר המכונה היא גם מדפסת וגם פקס וסורק , לאחר ביצוע כל ההגדרות
בקובץ המצורף יש לבצע הגדרות נוספות
זאת על מנת ששאר הפונקציות לא ידרשו סיסמה בכל פעולה
ביטול / פתיחת קודים למדפסת/סורק/פקס

לאחר פתיחת בקשה לקודים בחר:
1. לוחצים על מפתח ו חמש פעמים 1
2. לוחצים CONFIRM
3. לוחצים SYSTEM SETTINGS
4. לוחצים LOGIN SETUP / … פעמיים
5. בחר [Auditron mode
6. סמן ON/OFF מתחת לכל פונקציה
לסיום לוחצים SAVE , CLOSE' , EXIT

אם המכונה בעברית, לחץ על כפתור שפה (שני פרצופים מביטים אחד בשני)
ועבור לאנגלית, המכונה תחזור לעברים אחרי דקה

כיצד בודקים מונה לקוד משתמש?   לחץ להוראות

כיצד בודקים מונה לקודים דרך תוכנת השליטה של מכונת צילום זירוקס?

כיצד מדפיסים דו"ח מונים לכל הקודים יחד? 


כיצד מאפסים מונה לקוד בדגם 128/123? 
 

לקבלת שירות טכנאי למכונת צילום חייגו 1599-55-65-75