הוראות לקריאת מונים


הוראות לקריאת מונים

הוראות לקריאת מונה במכונות צילום Develop ו Konica Minolta

לחץ להוראות עבור מכונות צילום XEROX

Develop Ineo 250 - 350 BW

המונה מופיע בקוביה ליד הטונר, פתח את דלת הטונר
או
לחץ [Uyility/Counter]
בחר [Counter]
המונה מופיע בשורת TOTAL
ליציאה בחר [Enter]

 

מכונות צילום צבעוניות Develop Ineo +250-+300-+351-+450 

1. הנח באחת המגירות נייר 4A (חובה להגדיר את הנייר NORMAL )
2. לחץ על כפתור [Utility/Counter] (נמצא מצד ימין לצג)
3. בחר [Details] - נמצא בתצוגה בצד ימין
4. בחר [Print]
5. בחר מגירה עם נייר A4 NORMAL לחץ START , שים לב: ההדפסה תתחיל לאחר כחצי דקה
6. בחר [Exit] לסיום
7. בחר [Exit] ליציאה מתוכנת השירות 

 

בדיקת מונה מכונת צילום צבעונית ineo 280+   Bizhub C280

לחץ על כפתור [Utility/Counter] הנמצא מימין לצג
בחר [Meter Count] – מונה המכונה יופיע למטה 
בחר [Check Details]  - יפתח מסך מלא
בחר [Print List] 
בחר מגירה ממנה יילקח הדף, יש לבחור מגירה עם נייר Normal (רגיל)
לחץ על כפתור [Start] והמתן מס' שניות יודפסו 2 עמודים
בחר [Close]  פעמיים לסיום וחזרה לתפריט ראשי

מכונת צילום משרדית Develop Ineo 163 / 213


לחץ על כפתור Confirm
לחץ על כפתור OK
המידע בשורה הראשונה Total Page הוא המונה


מכונת צילום שחור לבן ineo 161/210 - Develop 2050/1650 

לחץ על כפתור [Status]
בהופעת Total Page לחץ [Yes]
בעזרת ה-[▼▲] דפדף לנתונים השונים
בחר [NO] לסיום 

Develop 2550-3050-3550-2510-3010-3510

יש לפתוח את דלת הטונר בחזית, המונה נמצא מימין.


Develop 2501-3501 

המונה חיצוני ונמצא מצידה הימני של המכונה 

DEVELOP 3150-4050-2850 

מונה אנלוגי נמצא בקוביה מצידו הימני של המכשיר
או
לחץ על כפתור [User Mode]
בחר [Meter Count]
המונה הכללי מופיע בשורה הראשונה
ליציאה בחר Exit


Develop 5200-6200 

מונה חיצוני נמצא מצידו הימני של המכונה מתחת לכפתור on/off


פקס D4600 

1. לחץ על כפתור Confirm
2. חץ אחד ימינה ל- report
3. לחץ yes
4. חץ אחד למעלה ל- Machine Status Report
5. לחץ Yes להתחלת הדפסה
6. יודפסו שני דפים, בדף השני בשורת tx.rx total pages התוצאה ב- PRINT היא המונה


Develop D1831 / minolta Di 183

• לחיצה פעמיים על לחצן “ Confirm “ (משמאל לתצוגה) .
• לחיצה על לחצן “Yes” (מימין לתצוגה).
• המונה יופיע בתצוגה.

קריאת מונה במדפסת משולבת - DEVELOP 13F 

לחץ על כפתור [MENU]
לחץ 2111 ן [ENTER]