קריאת מונה למכונות צילום xerox


איגדנו עבורכם הוראות לקריאת מונה למגוון מכונות צילום זירוקס

המשווקות על ידי טכנואל.

לחסכון בזמן ניתן לדווח על מונה ישירות דרך האתר: עבור/י למילוי טופס

 

מכונות צילום צבעוניות  7120 7125  DC560

1.לחץ על כפתור Machine Status
2.בחר בכרטיסיה Billing information
3.פירוט המונה יופיע על הצג
4. למידע נוסף, בחר [Usage Counters]
5. לסיום לחץ על [Close] ליציאה
 
להדפסת דוח מונים מפורט
1.לחץ על כפתור מפתח במכונת הצילום
2.הכנס שם משתמש admin בחר  והכנס סיסמה 1111 ובחר Enter
3.לחץ על כפתור Machine Status (כפתור תחתון משמאל לתצוגה)
4.בחר Print Report
5.בחר Job Counter Report פעמיים
6.לחץ Start להדפסת הדו"ח
 

קריאת מונה למכונת צילום: xerox 3635 

1) לחץ על כפתור תחתון מצד שמאל של המסך(כפתור סימן קריאה)
2) במסך סמן usage counters (בצד ימין במסך)
    השורה הראשונה total impressions
 

מכונת צילום משרדית: xerox 5655/5645 

1) לחץ על כפתור כחול תחתון בצידה הימני של הצג
2) במסך בצד שמאל למטה בtotal impressions מופיע המונה 
 

 מכונת צילום xerox 4150 

1) לחץ על כפתור כחול תחתון בצידה השמאלישל הצג
2) במסך בצד שמאל למטה בtotal impressions מופיע המונה 
 

 מדפסת משולבת : xerox 7232/7132 

בעברית
1) לחץ על כפתור כחול תחתון בצידה הימני של הצג
2) מידע חיוב
3) חיוב מונים
 
באנגלית
1) לחץ על כפתור כחול תחתון בצידה הימני של הצג
2) ללחוץ פעמים על billing meter
 

מכונת צילום משרדית:Xerox 123-128

1. לחץ על כפתור Machine Status (כפתור כחול תחתון מצידה הימני של הצג)
2. בחר בכרטיסיה Billing Meter
3. בחר באופציה Billing Meter על הצג יופיע מספר המכונה והמונה
 

Xerox 232-245-255-265 

לחץ על כפתור Machine Status (כפתור כחול תחתון מצידו הימני של הצג)
בחר בכרטיסיה Machine Information
המונה מופיע על הצג מצד שמאל
יש לדווח על Total Impressions 
 

מדפסת משולבת שחור לבן - Xerox 4118 

לחץ על כפתור [Machine Status]
לחץ חץ למטה ל- "Report" ואשר ב-[Enter]
לחץ על [►] להופעת "Billing / Counters" ולחץ [Enter] 
 

Xerox 35-45-55 

1. לחץ על כפתור Machine Status (כפתור כחול שני מלמטה מצידה הימני של הצג)
2. בחר בכרטיסיה Billing Counter מספר המכונה והמונה 
 
 

Xerox 16F/Xerox PE 120 / Samsung 4216 

1. במדפסת המשולבת לחץ על [תפריט]/[manu] עד להופעת "report"
2. לחץ על [אישור]/[Enter]
3. לחץ על [►] להופעת "System Data"
4. להדפסת הדו"ח לחץ על [אישור] /[Enter]
5. חזרה למצב המתנה לחץ על [בטל/הפסק]/[stop]
 

לחץ לשאלות נוספות ותמיכה במכונות צילום זירוקס