תמיכה למדפסות משולבות לקסמארק

במדפסת משולבת בחר ב"דף הבית"
סמן [מפתח] ואז [Report]
סמן [Device Statistics] מכונת הצילום תדפיס דו"ח מונים
אנא שלח את הדו"ח לטכנואל

בדיקת המונה למדפסת משולבת לקסמארק דרך דפדפן האינטרנט:
בשורת הכתובות של דפדפן האינטרנט הקלד את כתובת ה IP של מכונת הצילום
בחר [Report] ואז [Device Information]
המונה נמצא בשורה הראשונה Page Counter .
את  המידע ניתן להזין בטופס קריאה מונים באתר

שמירת לוגו חברה בפקס במדפסות משולבןת לקסמארק

1.    בדף הבית בחר [מפתח]  של המדפסת לייזר  
2.    בחר [Setting] 
3.    בחר [Fax Setting]
4.    בחר חץ ליד [Analog Fax Setting] (שורה שנייה)
5.    בחר [ [General Fax Setting
6.    בשורת Station לחץ על המקלדת והכנס שם החברה
7.    בשורת Station Number הכנס את מספר הפקס של החברה
8.    לשמירה בחר [Submit] 

המידע רלוונטי למדפסות משולבות לקסמארק 654 652
אך מתאים גם למדפסות לקסמארק נוספות


רוצים גם אתם לקבל את השירות והתמיכה של טכנואל?
רוצים לשדרג את המדפסת המשולבת במשרד?
חייגו היום 1599-55-65-75

המדפסות המשולבות של לקסמארק מצויידות ביחידת פקס . אם חיברת את המדפסת ברשת ניתן לשלוח פקסים דרך המחשב

על מנת לשלוח פקס מהמחשב אנא התקינו דרייבר PS במחשב.
הדרייבר נמצא בדיסק או ניתן להורדה מהקישור:
http://support.lexmark.com/index?productCode=LEXMARK_X466&page=product&focusedTab=DOWNLOADS&locale=EN&userlocale=EN_US#1
התקנת המדפסת מתבצעת ע"י תוכנת ההפעלה בדיסק או ע"י "הוספת מדפסת" בחלון "מדפסות ופקסים"

לאחר התקנת מדפסת לקסמארק יש לגשת למאפייני המדפסת (התחל > הגדרות> מדפסות ופקסים > קליק ימני על המדפסת > מאפיינים )
עבר ללשונית "מתקדם"
בלשונית בחר " ברירות מחדל להדפסה"
ועבור ללשונית  other option
סמן fax
סמן קובייה Enable Faxing
סמן קובייה Always display
ב sender station name הזן את פרטי החברה: שם ומספר פקס ואשר ב OK
בחר "החל" ו"אישור" ואז  "אישור" למסך כללי
לנוחיותך מומלץ לשנות את שם המדפסת המשולבת ל FAX או שם דומה

בדף הבית של פאנל מכונת הצילום בחר פקס
חייג לנמען
סמן [Option]
סמן באופציה [Advances Option]
סמן [Transmission Log]
סמן [Print Log] ואז [Done]
לחץ {התחל} או בחר [Fax it] לשליחה.

לתמיכה נוספת במדפסות לקסמארק
 

הגדרה ישירות מפאנל מכונת צילום למשרד
 
מכונת צילום משרדית לקסמארק מגיע עם תוספת פקס.
כברירת מחדל יודפס אישור ישירות לאחר שהפקס הגיע ליעדו. ניתן לשנות הגדרה זו
 
1. בדף הבית של המדפסת לייזר המשולבת בחר [מפתח] 
2. בחר [Setting] בפאנל מכונת הצילום
3. בחר [Fax Setting]
4. בחר חץ ליד [Analog Fax Setting] (שורה שנייה)
5. בחר [ [Fax Log Setting
6. בשורת Transmitting Report לחץ על החץ לבחירה on/off/error only 
7. לשמירה בחר [Submit]
 

להשכרת מכונות צילום חייג עכשיו 1599-55-65-75

דוח מסכם לפקס במדפסות משולבות לקסמארק

דוח מרכז לפקסים אחרונים

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע    
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2.    בחר Report
3.    בחר Fax Job Log

באמצעות מסך המגע    
1.    ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה Ready
2.    במסך הבית, גע ב [מפתח]
3.    בחר Reports    
4.    בחר Fax Job Log    
5.    הדף יודפס    

לתמיכה נוספת במדפסות לקסמארק חייג 1599-55-65-75

בניית ספר טלפונים בפקס במדפסת משולבת לקסמארק

דרך פאנל המכונה: 
שמירת מספר בספר טלפונים    
1.    במסך הבית, בחר באפשרות [FAX]
2.    הקלד את מספר הפקס של הנמען (הוסף 9 במקרה הצורך)
3.    בחר [Save as Shortcut]
4.    הקלד שם ייחודי ובחר [Enter]
5.    לסיום אשר ב [OK]

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המדפסת לקסמארק 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2.    בחר Settings
3.    בחר Manage Shortcuts
4.    בחר Fax Shortcut Setup
5.    בשורת Name : הקלד שם ייחודי לנמען
6.    בשורת Numbers : הזן את מספר הפקס של הנמען (הוסף 9 למרכזיה במקרה הצורך)
7.    בשורת Shortcut : הקלד מספר לגישה מהירה
8.    בחר Add לשמירה

לתמיכה נוספת למדפסות משולבות לקסמארק לחץ

חסימת פקס זבל במדפסות לקסמארק
מומלץ לחסום מספרי פקס קבועים אשר שולחים פקסים לא נחוצים לארגון

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע    
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2.    בחר Settings
3.    בחר Fax Settings
4.    בחר Analog Fax Setup
5.    בחר Block No Name Fax
6.    אפשרות זו חוסמת את כל הפקסים הנכנסים שמזהה המתקשר שלהם הוא פרטי או שאין עבורם שם תחנת פקס
7.    לחסימת מספרי פקס ספציפיים, הקלד את המספרים בקוביית : Banned Fax List
8.    בחר submit לשמירה

באמצעות צג מגע של המדפסת לקסמארק
בחר [מפתח] בדף הבית 
והמשך מסעיף 2

דרך נוספת לחסוך בנייר פקס ולמיין פקסים היא בעזרת
העברת פקסים ישירות למחשב או לדואר אלקטרוני

בניית ספר טלפונים בפקס במדפסת משולבת לקסמארק

דרך פאנל המכונה: 
שמירת מספר בספר טלפונים    
1.    במסך הבית, בחר באפשרות [FAX]
2.    הקלד את מספר הפקס של הנמען (הוסף 9 במקרה הצורך)
3.    בחר [Save as Shortcut]
4.    הקלד שם ייחודי ובחר [Enter]
5.    לסיום אשר ב [OK]

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המדפסת לקסמארק 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2.    בחר Settings
3.    בחר Manage Shortcuts
4.    בחר Fax Shortcut Setup
5.    בשורת Name : הקלד שם ייחודי לנמען
6.    בשורת Numbers : הזן את מספר הפקס של הנמען (הוסף 9 למרכזיה במקרה הצורך)
7.    בשורת Shortcut : הקלד מספר לגישה מהירה
8.    בחר Add לשמירה

לתמיכה נוספת למדפסות משולבות לקסמארק לחץ

עדכון תאריך ושעה במדפסת לייזר משולבת
חשוב במעבר לשעון קיץ או חורף

1.    בדף הבית של המדפסת המשולבת בחר [מפתח]    
2.    בחר [Security] 
3.    בחר [Set Date and Time]
4.    בחר חץ ליד [Manually Set Date & Time] (שורה שנייה)
5.    הזן את המידע הרלוונטי 
6.    לשמירה בחר [Submit] 

המידע רלוונטי למדפסות LeXmark 652 654 MFC

אז מתאים למדפסות לקסמארק משולבות שונות

מדפסת משולבת לקסמארק מאפשרת שליחה אוטומטית של הפקסים הנכנסים לכתובת EMAIL
או לתיקייה במחשב לשם חסכון בעלויות, סדר בארגון והדפסה ירוקה.

הגדרה מהמחשב:פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
הגדרה מפאנל מכונת הצילום: בדף הבית בחר [מפתח]
בחר Settings
בגישה מהמחשב סמן Fax Settings (מפאנל מכונת הצילום עבור ישירות לשלב הבא)
סמן Analog Fax Setup
בתחתית המסך סמן : Fax Receive Settings
בשורה : Fax Forwarding סמן Print And Forward להעברת הפקס והדפסה במדפסת משולבת או רק Forward להעברת הפקס למחשב
בשורה Forward to סמן email או ftp
בשורה Forward to Shortcut הקלד את מספר קיצור הדרך שבו שמורה הכתובת (ללא # )
כתובת הקיצור דרך צריכה להיות 1-9999 . לא ניתן להגדיר 0
סמן submit לשמירת הנתונים

כעת הפקסים הנכנסים ממדפסת משולבת לקסמארק יעברו ישירות למחשב

אחת מהיתרונות הגדולים של מדפסות משולבות לקסמארק הינה
האפשרות להתאים את המסכים לצרכים של המשרד.

דרך דפדפן האינטרנט:
בשורת הכתובות של דפדפן האינטרנט הקלד את כתובת ה IP של מכונת הצילום
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
באמצעות המדפסת המשולבת: בדף הבית סמן [מפתח]
במחשב בלבד: סמן Settings
סמן General Settings
סמן Home Screen Customization
בחר את בפונקציות שרלוונטיות אליך ושמור ב  submit


טכנואל מספקת שירות מלא ותמיכה למדפסות משולבות לקסמארק
כחלק מתהליך רכישה או שכירות מכונת צילום למשרד.
לשאלות 1599-55-65-75

כאשר סורקים ממדפסת משולבת לקסמארק לעיתים נוצר קובץ גדול מאוד
לשמירה ולפתיחה.
אלו מספר אופציות שיכולות להקטין את גודל הקובץ
 
 
1. סרקו את המסמך בשחור לבן לקבלת קובץ קטן יותר
2. הגדירו מקור מקור כ:טקסט ולא כ:טקסט/תמונה
3. ניתן להקטין את הרזולוציה. רזולוציה אופטימאלית הינה 200 dpi
 
הערה: כאשר סורקים מקיצור דרך במכונת צילום משרדית יש לשנות את ההגדרות דרך המחשב לכל קיצור דרך
 
לרכישת מדפסת לייזר משולבת חייגו עכשיו 1599-55-65-75

פתיחת האופציה וביצוע הגדרות לשם סריקה ל email במדפסת משולבת לקסמארק

1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
2.    בחר Settings
3.    תחת האפשרות הגדרות ברירת מחדל, בחר E-mail/FTP Settings
4.    בחר E-mail Settings
5.    בחר Setup E-mail Server
6.    בשורה : Primary SMTP Gateway הכנס את כתובת ה SMTP
7.    בשורה: Reply Address הכנס כתובת למדפסת משולבת לקסמארק (ממנה התקבלו הסריקות) 
כגון: scan@maatak.co.il (כתובת בדומיין החברה)
8.    אשר ב submit
9.    כעת ניתן לסרוק לכתובת email

לתמיכה נוספת במדפסות לקסמארק חייגו 1599-55-65-75
טכנואל נמצאת כאן עבורכם לשירות ותמיכה

1. פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה
2. בחר בלשונית Settings
3. בהגדרות ברירת מחדל, סמן E-mail/FTP Settings
4. סמן E-mail Settings
5. סמן Setup E-mail Server
6. בשורה : Primary SMTP Gateway הכנס את כתובת ה SMTP
7. בשורה: Reply Address הכנס כתובת דואר אלקטרוני למכונת צילום (כאשר התקבלו סריקות זו תהיה כתובת השולח)
כגון: scan@yourcompeny.co.il (כתובת הדומיין החברה)
8. אשר ב submit
9. כעת ניתן לסרוק לכתובת דואר אלקטרוני

לרכישת מדפסת משולבת לקסמארק צור קשר עם נציג מכירות

טכנואל נמצאת עבודכם לספק שירות ותמיכה למדפסות משולבות לקסמארק 1599-55-65-75

 

יצירת קיצור לדואר אלקטרוני בפאנל מדפסת משולבת לקסמארק

באמצעות שרת האינטרנט המוטבע    
1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)    
2.    בחר Settings
3.    בחר Manage Shortcuts
4.    בחר E-mail Shortcut Setup
5.    בשורת Name : הקלד שם ייחודי לנמען
6.    בשורת Address : הזן את כתובת הדואר האלקטרוני
7.    בחר בהגדרות הסריקה (לקבלת קבצים קטנים –מסמכים-בחר : PDF , TEXT , Gray , 200 dpi )
8.    בשורת Shortcut : הקלד מספר לגישה מהירה
9.    בחר Add לשמירה

באמצעות מסך המגע של המדפסת המשולבת לקסמארק
1.    במסך הבית, גע באפשרות [E-mail]
2.    הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען בפאנל המדפסת
3.    בחר [Save as Shortcut]
4.    הקלד שם ייחודי ובחר [Enter]
5.    ודא ששם קיצור הדרך והמספר נכונים ואשר ב [OK]

דוח רשימת קיצורים של כתובות ה EMAIL השמורות במכונת צילום למשרד
 
באמצעות תוכנת השליטה בדפדפן האינטרנט
1. פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
2. בחר Report
3. בחר E-mail Shortcuts
 
ניתן להדפיס את הדוח גם מפאנל מכונת הצילום למשרד
1. ודא שהמדפסת לייזר המשולבת מופעלת ושמוצגת ההודעה Ready
2. במסך הבית של המדפסת המשרדית, גע ב [מפתח]
3. בחר Reports
4. בחר E-mail Shortcuts
5. הדף יודפס
 
למידע נוסף 1599-55-65-75
הגדרת חיסכון בצריכת חשמל במכונת צילום למשרד
 
1. בדף הבית של מדפסת לייזר משולבת בחר [מפתח] 
2. בחר [Setting] במכונת צילום
3. בחר [General Settings]
4. גע בחץ למטה עד שמוצג הפריט Timeouts 
בחר [Timeouts] 
5. גע בחץ שמאלה או בחץ ימינה לצד Power Saver Mode 
כדי לקצר או להאריך את משך הזמן שהמדפסת ממתינה לפני מעבר למצב חיסכון בצריכת חשמל.1-240
6. לשמירה בחר [Submit]
 
להשכרה או רכישת מכונות צילום למשרד בתנאים משתלמים
וקבלת שישות טכנאי מכונות צילום בכל הארץ חייגו 1599-55-65-75
דרך נהדרת לארגון ההדפסות במכונות צילום משרדיות לאקסמארק
הדפסת משימות חסויות / הדפסה לתיבת משתמש 
ניתן להדפס עבודה לתיבה ולשלוף אותה מאוחר יותר מהמכונת צילום
יעיל בעבודות בעלות אופי סודי או לשליפת הדפסות במועד מאוחר יותר (לא לערבב בין הדפסות )
 
1. כאשר מסמך פתוח בחר באפשרות "קובץ / File " >> "הדפס / Print "
2. בחר "מאפיינים / Properties "
3. בחר בכרטיסייה Other Options
4. בחר Print and Hold
5. בחר Confidential : לשליפת הדפסה לפי שם ע"י סיסמה 
או Reserve : לשליפת הדפסה לפי שם
6. הזן שם – באנגלית בלבד
7. הזן סיסמה , אם יש צורך
8. בחר "אישור / OK "
9. בחר "הדפס / Print "
 
לשליפת ההדפסה מהמדפסת לייזר המשולבת
 
1. במסך הבית בחר Held jobs
2. גע בשם המשתמש שלך.
3. בחר Confidential Jobs
4. הכנס סיסמה - אם יש צורך
5. בחר Print או שנה הגדרות ולאחר מכן בחר Print
 

לרכישה חייגו 1599-55-65-75

לא מזהה יציאת DiskOnKey לשליפת הדפסות מדיסק נייד    
פתיחת אופציה לסריקה לכונן הבזק DOK במדפסת משולבת לקסמארק

1.    באמצעות השרת: פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה    
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
באמצעות המכונה: בדף הבית בחר [מפתח]
2.    בחר Settings (בשימוש בצג מגע דלג על שורה זו)
3.    בחר Security
4.    בחר Edit Security Setups
5.    גלול את המסך מטה ובחר : Edit Access Controls
6.    בשורת : Flash Drive Print בחר No Security
7.    בשורת : Flash Drive Scan בחר No Security
8.    בחר submit לשמירה

להצגת זיהוי USB בדף הבית
1.    באמצעות השרת: פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)    
באמצעות המכונה: בדף הבית בחר [מפתח]
2.    בחר Settings (בשימוש בצג מגע דלג על שורה זו)
3.    בחר General Settings
4.    בחר Home screen customization
5.    סמן את שורת USB Drive
6.    בחר submit לשמירה

מזהה קבצים מסוג:    
,.pcx ,.tif ,.tiff ,.png ,.bmp ,.jpg ,.jpeg ,.gif ,.pdf

לתמיכה במדפסות לקסמארק, לחץ

ניתן להתקשר 1599-55-65-75
 

הדפסת דפי בדיקת איכות ההדפסה במדפסות משולבות לקסמארק

1.    כבה את המדפסת לקסמארק   
2.    לחץ על [2] ועל [6] בעת הפעלת המדפסת    
3.    בעת הצגת המסך עם סרגל ההתקדמות, שחרר את הלחצנים.    
המדפסת מבצעת בדיקה עצמית עם הפעלתה, ולאחר מכן מופיע תפריט הגדרות תצורה.    
4.    גע בחץ למטה עד שמוצג הפריט Print Quality Pages    
5.    גע ב- Print Quality Pages דפי בדיקת איכות ההדפסה מודפסים.    
6.    גע באפשרות Back    
7.    גע באפשרות Exit Configuration    

טכנואל מספקת תמיכה ושירות למדפסות משולבות לקסמארק
נשמח לראותך בין לקוחותינו 1599-55-65-75

הגדרת חיסכון בצריכת חשמל
הגדירו לאחר כמה דקות תעבור מדפסת משולבת למשרד לקסמארק לחסכון בחשמל

1.    בדף הבית בחר [מפתח]    
2.    בחר [Setting] 
3.    בחר [General Settings]
4.    גע בחץ למטה עד שמוצג הפריט Timeouts    
בחר [Timeouts] 
5.    גע בחץ שמאלה או בחץ ימינה לצד Power Saver Mode 
כדי לקצר או להאריך את משך הזמן שהמדפסת ממתינה לפני מעבר למצב חיסכון בצריכת חשמל.1-240
6.     לשמירה בחר [Submit] 

דאג להגדיר אופציה זו בהתאם לצרכים. 
אם יש שימוש תדיר במדפסת מומלץ להאריך את זמן ההמתנה.

לתמיכה נוספת ושירות 1599-55-65-75

כוונון בהירות הצג
אם אתה מתקשה לקרוא את הטקסט על הפאנל המדפסת המשולבת, תוכל לכוונן את בהירות צג

1.    בדף הבית של מכונת הצילום בחר [מפתח]    
2.    בחר [Setting] 
3.    בחר [General Settings]
4.    בחר [Screen Brightness] 
5.    גע בחצים כדי להגביר או להחליש את הבהירות
6.     לשמירה בחר [Submit] 

רלוונטי בעיקר למדפסות לקסמארק 652 654

לתמיכה נוספת במכונות צילום ומדפסות משולבות חייג 1599-55-65-75

בראש ובראשונה אנו מחוייבים לעבוד בשיתוף פעולה איתכם, וליישם את הפתרונות שיהפכו את תהליך ניהול המסמכים בארגונכם פרודוקטיבי יותר לאורך זמן, וחסכוני הרבה יותר.
טכנו-אל – טכנולוגיית הדפסה שמתקדמת איתך!