שליחת פקס מהמחשב – לקסמארק

המדפסות המשולבות של לקסמארק מצויידות ביחידת פקס . אם חיברת את המדפסת ברשת ניתן לשלוח פקסים דרך המחשב

על מנת לשלוח פקס מהמחשב אנא התקינו דרייבר PS במחשב.
הדרייבר נמצא בדיסק או ניתן להורדה מהקישור:
http://support.lexmark.com/index?productCode=LEXMARK_X466&page=product&focusedTab=DOWNLOADS&locale=EN&userlocale=EN_US#1
התקנת המדפסת מתבצעת ע"י תוכנת ההפעלה בדיסק או ע"י "הוספת מדפסת" בחלון "מדפסות ופקסים"

לאחר התקנת מדפסת לקסמארק יש לגשת למאפייני המדפסת (התחל > הגדרות> מדפסות ופקסים > קליק ימני על המדפסת > מאפיינים )
עבר ללשונית "מתקדם"
בלשונית בחר " ברירות מחדל להדפסה"
ועבור ללשונית  other option
סמן fax
סמן קובייה Enable Faxing
סמן קובייה Always display
ב sender station name הזן את פרטי החברה: שם ומספר פקס ואשר ב OK
בחר "החל" ו"אישור" ואז  "אישור" למסך כללי
לנוחיותך מומלץ לשנות את שם המדפסת המשולבת ל FAX או שם דומה