שליפת הדפסה תוך שימוש בססמה במכונת צילום לקסמארק

 

דרך נהדרת לארגון ההדפסות במכונות צילום משרדיות לאקסמארק
הדפסת משימות חסויות / הדפסה לתיבת משתמש 
ניתן להדפס עבודה לתיבה ולשלוף אותה מאוחר יותר מהמכונת צילום
יעיל בעבודות בעלות אופי סודי או לשליפת הדפסות במועד מאוחר יותר (לא לערבב בין הדפסות )
 
1. כאשר מסמך פתוח בחר באפשרות "קובץ / File " >> "הדפס / Print "
2. בחר "מאפיינים / Properties "
3. בחר בכרטיסייה Other Options
4. בחר Print and Hold
5. בחר Confidential : לשליפת הדפסה לפי שם ע"י סיסמה 
או Reserve : לשליפת הדפסה לפי שם
6. הזן שם – באנגלית בלבד
7. הזן סיסמה , אם יש צורך
8. בחר "אישור / OK "
9. בחר "הדפס / Print "
 
לשליפת ההדפסה מהמדפסת לייזר המשולבת
 
1. במסך הבית בחר Held jobs
2. גע בשם המשתמש שלך.
3. בחר Confidential Jobs
4. הכנס סיסמה - אם יש צורך
5. בחר Print או שנה הגדרות ולאחר מכן בחר Print
 

לרכישה חייגו 1599-55-65-75