זיהוי דיסק-און-קיי ממדפסת לקסמארק

לא מזהה יציאת DiskOnKey לשליפת הדפסות מדיסק נייד    
פתיחת אופציה לסריקה לכונן הבזק DOK במדפסת משולבת לקסמארק

1.    באמצעות השרת: פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה    
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)
באמצעות המכונה: בדף הבית בחר [מפתח]
2.    בחר Settings (בשימוש בצג מגע דלג על שורה זו)
3.    בחר Security
4.    בחר Edit Security Setups
5.    גלול את המסך מטה ובחר : Edit Access Controls
6.    בשורת : Flash Drive Print בחר No Security
7.    בשורת : Flash Drive Scan בחר No Security
8.    בחר submit לשמירה

להצגת זיהוי USB בדף הבית
1.    באמצעות השרת: פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה 
(כתובת ה IP נמצאת בפינה השמאלית העליונה בדף הבית של המכונה)    
באמצעות המכונה: בדף הבית בחר [מפתח]
2.    בחר Settings (בשימוש בצג מגע דלג על שורה זו)
3.    בחר General Settings
4.    בחר Home screen customization
5.    סמן את שורת USB Drive
6.    בחר submit לשמירה

מזהה קבצים מסוג:    
,.pcx ,.tif ,.tiff ,.png ,.bmp ,.jpg ,.jpeg ,.gif ,.pdf

לתמיכה במדפסות לקסמארק, לחץ

ניתן להתקשר 1599-55-65-75