​קביעת הגדרות ברירת מחדל לסריקה לדואר אלקטרוני

הגדירו פעם אחת את ברירות המחדל לסריקה במדפסת משולבת לקסמארק

1.    פתח את דפדפן האינטרנט ובשורת הכתובת הקלד את כתובת ה IP של המכונה    
כתובת ה IP נמצאת בקצה העליון הימני בדף הבית של המדפסת הדיגיטלית
2.    בחר Settings
3.    תחת האפשרות הגדרות ברירת מחדל, בחר E-mail/FTP Settings
4.    בחר E-mail Settings
5.    הכנס בשדות את המידע המתאים
6.    אשר ב submit בפאנל מכונת הצילום

טכנואל מציעה עוד תמיכה רבה למדפסות משולבות לקסמארק

אם ברצונך לשכור או להשכיר מכונת צילום איכותית למשרד צור עימנו קשר 1599-55-65-75